Falkofarm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Przybyszewskiego 199/205
93-120 Łódź
tel./fax 0048 42 681 04 07
e-mail: falkofarm@falkofarm.pl
NIP: PL7292696100
REGON: 101100516


Sąd Rejonowy dla Łodzi-Środmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000389850, Kapitał zakładowy Spółki 25.000,00 PLN w całości wpłacony
mailto:itgraphic@itgraphic.pl